Kategoria: Prawo

Bony jednego i różnego przeznaczenia – uregulowanie zasad opodatkowania wprost w ustawie o VAT

1 stycznia 2019 r. mają wejść w życie przepisy ustaw o VAT, które będą wprost określać zasady opodatkowania bonów jednego i różnego przeznaczenia.Przepisy będą wprowadzone do ustawy o VAT w związku z obowiązkiem implementacji przez polskiego ustawodawcę przepisów dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r., której celem jest ujednolicenie zasad opodatkowania bonów jednego i różnego przeznaczenia na poziomie całej UE.Zgodnie z tymi przepisami zasady opodatkowania będą zależeć od rodzaju bonu. Bony jednego przeznaczenia będą podlegać opodatkowaniu w momencie emisji, a bony różnego przeznaczenia w momencie realizacji. Takie zasady opodatkowania były dotychczas prezentowane przez polskie organy podatkowe, które opierały się na wcześniejszych regulacjach UE w tym zakresie oraz stosowane w odniesieniu do wszystkich bonów znajdujących się w ofercie Sodexo. Projektowane przepisy nie zmieniają, więc dotychczasowych zasad rozliczenia bonów pomiędzy Sodexo i naszymi Klientami, a tym samym nie będą one mieć żadnego wpływu na sytuacje naszych Klientów, ich Pracowników i Współpracowników.

Projekt ustawy jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310956W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu.